Home MWA Icon
En

Catrin Williams - Perthyn

Dydd Sul, 26 Mai, - Dydd Sul, 4 Awst, 2024

  • Overview

  • Works

Catrin Williams  B.1966

Datganiad Artist:

Yr artist abstract gorau yng Nghymru.
SYR KYFFIN WILLIAMS - EBRILL 2003


Gwelir fod llawer iawn o’r paentio sydd i’w weld yng Ngymru yn dilyn yr un hen fformiwla - cymylau trymion, wynebau creigiog a garw, ambell fwthyn a ffermwr a’i gi. Mae fel awyr iach gweld artist sy’n creu ei hiaith bersonol ei hun. Dangosa’i llwyddiant wrth gyfuno’i gwaith pwytho gyda’r wynebau paentiedig fod Catrin yn talu gwrogaeth i draddodiad gwaith merched tra ar yr un pryd yn torri’n rhydd o’i hualau. Dathliad mewn ffrwydriad o liw ac egni brwdfrydig yw’r gweithiau hyn - maent yn adlewyrchu hunaniaeth a phersonoliaeth Catrin ei hun.
MARY LLOYD JONES - MAI 2007


I’w weithio mae’r tir iddi hi - i’n cartrefu, i’n bywiogi, i gynnig ffordd o fyw, i’w rhannu gan y gymdeithas. Mae delwedd rhamantus y tirlun - y ddelwedd honno sydd wedi ei chofleidio gan genhedlaethau o baentwyr - yn rhywbeth sydd tu hwnt i’w deall.
TAMARA KRIKORIAN - 1999 

Dechreuais arddangos fy ngweithiau celf ar ddiwedd yr 1980au ac ers hynny mae fy ngwaith wedi teithio ar draws y byd. Fe’m magwyd ar fferm fynydd yng Nghefnddwysarn ger Y Bala, ond rwyf wedi byw wrth ymyl y môr ym Mhwllheli ers 1996. Cymreictod - neu yn hytrach y profiad o fyw yn Nghymru - yw un o'r themau cryfaf yn fy ngwaith. Mae'r ddresel, y dillad, wynebau ac arferion y teulu i gyd yn aml wedi gweu drwy'i gilydd ac yn mynnu sylw. Mae atsain o'm tirluniau cynnar o fynyddoedd y Berwyn yn amlwg yn fy ngwaith diweddar er fy mod bellach yn darlunio arfordir a thraethau penrhyn Llŷn, iardiau cychod a thref Pwllheli.

Rwyf wedi arddangos yn eang ac mae sawl darn o’m gwaith mewn casgliadau preifat ledled y byd - ym mhob rhan o Ynysoedd Prydain, Ffrainc, Yr Almaen, Hwngari, Canada, America, Siapan a China - ac mewn casgliadau cyhoeddus yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, MOMA Cymru Machynlleth, Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Gwynedd, ac Oriel Ceredigion Aberystwyth. Rwyf wedi arddangos a chael fy nghynrychioli gan Oriel Martin Tinney Gallery, ac yn ddiweddarach gan Celf Gallery, Caerdydd - trwy hynny arddangoswyd fy ngwaith yng Nghaerdydd, Llundain a China.

Rwyf wedi arwain nifer o weithdai ar gyfer plant ac oedolion ac wedi ymgymryd â llawer o brosiectau artist preswyl a safle-benodol. Rwyf wedi ymddangos ar amryw o raglenni teledu a radio yng Nghymru a thu hwnt. Yn Ebrill 2021 roeddwn ar y gyfres boblogaidd ‘Cymry ar Gynfas’, S4C, fel un o’r paentwyr portread, ac yn fwy diweddar ar rhaglen ‘Adre’, S4C.

 

 

Aberaeron, 2023
Catrin Williams
Aberaeron, 2023
Aberdaron, 2018
Catrin Williams
Aberdaron, 2018
Aberdaron, 2022
Catrin Williams
Aberdaron, 2022
Angylion Dros Dro / Temporary Angels, 2020
Catrin Williams
Angylion Dros Dro / Temporary Angels, 2020
Arch Noa l / Noah’s Ark l, 2024
Catrin Williams
Arch Noa l / Noah’s Ark l, 2024
Arch Noa ll / Noah’s Ark ll, 2024
Catrin Williams
Arch Noa ll / Noah’s Ark ll, 2024
Arch Noa lll / Noah’s Ark lll, 2024
Catrin Williams
Arch Noa lll / Noah’s Ark lll, 2024
Arch Noa lV / Noah’s Ark lV, 2024
Catrin Williams
Arch Noa lV / Noah’s Ark lV, 2024
Arogl Yr Haf l /  Summer’s Scent l, 2024
Catrin Williams
Arogl Yr Haf l / Summer’s Scent l, 2024
Arogl Yr Haf ll / Summer’s Scent ll, 2024
Catrin Williams
Arogl Yr Haf ll / Summer’s Scent ll, 2024
Ar Y Cei l / On The Quay l, 2022
Catrin Williams
Ar Y Cei l / On The Quay l, 2022
Ar Y Cei ll / On The Quay ll, 2022
Catrin Williams
Ar Y Cei ll / On The Quay ll, 2022
Ar Y Cei lll / On The Quay lll, 2022
Catrin Williams
Ar Y Cei lll / On The Quay lll, 2022
Bendigeidfran, 2020
Catrin Williams
Bendigeidfran, 2020
Bendigeidfran, 2021
Catrin Williams
Bendigeidfran, 2021
Blodau Crynierth l / Flowers At Crynierth l, 2016
Catrin Williams
Blodau Crynierth l / Flowers At Crynierth l, 2016
Blodau Crynierth ll / Flowers At Crynierth ll, 2016
Catrin Williams
Blodau Crynierth ll / Flowers At Crynierth ll, 2016
Blodau’r Pasg l / Easter Flowers l, 2024
Catrin Williams
Blodau’r Pasg l / Easter Flowers l, 2024
Blodau’r Pasg ll, Easter Flowers ll, 2024
Catrin Williams
Blodau’r Pasg ll, Easter Flowers ll, 2024
Canu Yn Y Blodau / Singing In The Flowers, 2020
Catrin Williams
Canu Yn Y Blodau / Singing In The Flowers, 2020
Canu Yn Y Blodau / Singing In The Flowers, 2024
Catrin Williams
Canu Yn Y Blodau / Singing In The Flowers, 2024
Cefnddwysarn l, 2024
Catrin Williams
Cefnddwysarn l, 2024
Cefnddwysarn ll, 2024
Catrin Williams
Cefnddwysarn ll, 2024
Ci Anti Glenys / Aunty Glenys’s Dog, 2024
Catrin Williams
Ci Anti Glenys / Aunty Glenys’s Dog, 2024
Ci Anti Glenys A’r Ceffyl Pren / Anti Glenys’s Dog And Wooden Horse, 2024
Catrin Williams
Ci Anti Glenys A’r Ceffyl Pren / Anti Glenys’s Dog And Wooden Horse, 2024
Ci Anti Glenys A’r Tê Parti / Anti Glenys’s Dog And The Tea Party, 2024
Catrin Williams
Ci Anti Glenys A’r Tê Parti / Anti Glenys’s Dog And The Tea Party, 2024
Ci Glas / Blue Dog, 2024
Catrin Williams
Ci Glas / Blue Dog, 2024
Dawnsio’r Polca / Polka Dancing, 2020
Catrin Williams
Dawnsio’r Polca / Polka Dancing, 2020
Dawns Y Polca / Polka Dancing, 2024
Catrin Williams
Dawns Y Polca / Polka Dancing, 2024
Deiniolen l, 2024
Catrin Williams
Deiniolen l, 2024
Deiniolen ll, 2024
Catrin Williams
Deiniolen ll, 2024
Dewch I Dê / Come For Tea
Catrin Williams
Dewch I Dê / Come For Tea
Dinbych Y Pysgod ll / Tenby ll,  2024
Catrin Williams
Dinbych Y Pysgod ll / Tenby ll, 2024
Diwrnod Chutney / Chutney Day, 2022
Catrin Williams
Diwrnod Chutney / Chutney Day, 2022
Eirlys, 2024
Catrin Williams
Eirlys, 2024
Esgid Luned / Luned’s Shoe, 2024
Catrin Williams
Esgid Luned / Luned’s Shoe, 2024
Gardd Y Ficerdy l / Vicarage Garden l,2024
Catrin Williams
Gardd Y Ficerdy l / Vicarage Garden l,2024
Gardd Y Ficerdy ll / Vicarage Garden ll, 2024
Catrin Williams
Gardd Y Ficerdy ll / Vicarage Garden ll, 2024
Gŵyl Yr Anifeiliaid / The Animals ‘ Festival, 2024
Catrin Williams
Gŵyl Yr Anifeiliaid / The Animals ‘ Festival, 2024
Pwllheli l, 2024
Catrin Williams
Pwllheli l, 2024
Pwllheli ll, 2024
Catrin Williams
Pwllheli ll, 2024
Solas l, 2009
Catrin Williams
Solas l, 2009
Solas ll, 2009
Catrin Williams
Solas ll, 2009
Solas lll, 2009
Catrin Williams
Solas lll, 2009
Super Y Pysgotwr / Fisherman’s Supper, 2024
Catrin Williams
Super Y Pysgotwr / Fisherman’s Supper, 2024
Tir Ha Mor, 2020
Catrin Williams
Tir Ha Mor, 2020
Gŵyl Yr Anifeiliaid / The Animal’s Festival, 2024
Catrin Williams
Gŵyl Yr Anifeiliaid / The Animal’s Festival, 2024
Harlech, 2022
Catrin Williams
Harlech, 2022
Hermeto l,  2009
Catrin Williams
Hermeto l, 2009
Hermeto ll, 2009
Catrin Williams
Hermeto ll, 2009
Llan O Gwm Cynfal, 2014
Catrin Williams
Llan O Gwm Cynfal, 2014
Llwyau Caru Tedis l / Teddy Love Spoons l, 2024
Catrin Williams
Llwyau Caru Tedis l / Teddy Love Spoons l, 2024
Llwyau Caru Tedis ll / Teddy Love Spoons ll, 2024
Catrin Williams
Llwyau Caru Tedis ll / Teddy Love Spoons ll, 2024
Loch Nam Maddadh / Lochmaddy, 2009
Catrin Williams
Loch Nam Maddadh / Lochmaddy, 2009
Loch Nam Maddadh l / Lochmaddy, 2024
Catrin Williams
Loch Nam Maddadh l / Lochmaddy, 2024
Machynlleth, 2022
Catrin Williams
Machynlleth, 2022
Macrell A Lemon / Mackerel And Lemon, 2024
Catrin Williams
Macrell A Lemon / Mackerel And Lemon, 2024
Macrell I Swper / Mackerel For Supper, 2020
Catrin Williams
Macrell I Swper / Mackerel For Supper, 2020
Macrell Wedi I Ffrio / Fried Mackerel, 2024
Catrin Williams
Macrell Wedi I Ffrio / Fried Mackerel, 2024
Merch Y Mieri / Women Of The Briers, 2020
Catrin Williams
Merch Y Mieri / Women Of The Briers, 2020
Moelfre, 2019
Catrin Williams
Moelfre, 2019
Patella Llawn O Fecryll / A Pan Full Of Mackerel, 2024
Catrin Williams
Patella Llawn O Fecryll / A Pan Full Of Mackerel, 2024
Parti Sgidiau Uchel / High-Heel Party, 2024
Catrin Williams
Parti Sgidiau Uchel / High-Heel Party, 2024
Parti Yn Y Blodau / Party In The Flowers, 2024
Catrin Williams
Parti Yn Y Blodau / Party In The Flowers, 2024
Parti’r Llongwyr l / Seamen’s Party l, 2024
Catrin Williams
Parti’r Llongwyr l / Seamen’s Party l, 2024
Parti’r Llongwyr ll / Seamen’s Party ll / Seamen’s Party ll, 2024
Catrin Williams
Parti’r Llongwyr ll / Seamen’s Party ll / Seamen’s Party ll, 2024
Parti’r Llongwyr lll / Seamen’s Party lll, 2024
Catrin Williams
Parti’r Llongwyr lll / Seamen’s Party lll, 2024
Parti’r Tegannau l / The Toy’s Party l, 2024
Catrin Williams
Parti’r Tegannau l / The Toy’s Party l, 2024
Parti’r Tegannau ll / The Toy’s Party ll, 2024
Catrin Williams
Parti’r Tegannau ll / The Toy’s Party ll, 2024
Parti’r Tegannau lll / The Toys’ Party
Catrin Williams
Parti’r Tegannau lll / The Toys’ Party
Parti’r Tegannau IV / The Toys’ Party IV, 2024
Catrin Williams
Parti’r Tegannau IV / The Toys’ Party IV, 2024
Penllyn l,
Catrin Williams
Penllyn l,
Penllyn ll, 2016
Catrin Williams
Penllyn ll, 2016
Penllyn, 2018
Catrin Williams
Penllyn, 2018
Plas Brondanw, 2024
Catrin Williams
Plas Brondanw, 2024
Porthdinllaen, 2024
Catrin Williams
Porthdinllaen, 2024
Pwllheli, 2022
Catrin Williams
Pwllheli, 2022
Tirlun Y Cof ll / Memory Landscape ll,  2024
Catrin Williams
Tirlun Y Cof ll / Memory Landscape ll, 2024
Tywydd Mawr / Stormy Day, 2024
Catrin Williams
Tywydd Mawr / Stormy Day, 2024
Tê Cymreig l / Welsh Tea l,  2024
Catrin Williams
Tê Cymreig l / Welsh Tea l, 2024
Tê Cymreig ll / Welsh Tea ll, 2024
Catrin Williams
Tê Cymreig ll / Welsh Tea ll, 2024
Wedi’r Glaw / After The Rain, 2024
Catrin Williams
Wedi’r Glaw / After The Rain, 2024
Wedi’r Glaw / After The Rain, 2024
Catrin Williams
Wedi’r Glaw / After The Rain, 2024
Wedi’r Storm / After The Storm, 2024
Catrin Williams
Wedi’r Storm / After The Storm, 2024
Ystradgynlais, 2012
Catrin Williams
Ystradgynlais, 2012
Ystradgynlais l, 2024
Catrin Williams
Ystradgynlais l, 2024
Ystradgynlais ll, 2024
Catrin Williams
Ystradgynlais ll, 2024
Angylion Dros Dro / Temporary Angels - Digital Giclée Print
Catrin Williams
Angylion Dros Dro / Temporary Angels - Digital Giclée Print
Blodau Crynierth / Flowers At Crynierth - Digital Giclée Print
Catrin Williams
Blodau Crynierth / Flowers At Crynierth - Digital Giclée Print
Dawnsio’r Polca / Polka Dancing - Digital Giclèe Print
Catrin Williams
Dawnsio’r Polca / Polka Dancing - Digital Giclèe Print
Enlli - Digital Giclée Print
Catrin Williams
Enlli - Digital Giclée Print
Y Ddynes A Thelyn Ar Ei Phen - Digital Giclée Print
Catrin Williams
Y Ddynes A Thelyn Ar Ei Phen - Digital Giclée Print
Pwllheli l, 2024
Catrin Williams
Pwllheli l, 2024
Pwllheli ll, 2024
Catrin Williams
Pwllheli ll, 2024
Trilun Y Cof l / Memory Landscape l, 2024
Catrin Williams
Trilun Y Cof l / Memory Landscape l, 2024
Back to top